Customer story Staffforkids

HomeErvaringenCustomer story Staffforkids

De nieuwe loopbaanstip aan de horizon van Odil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec malesuada nec elit ac euismod. Donec tincidunt turpis in enim laoreet finibus. Donec eget pellentesque sem. Nunc lectus nisi, egestas ut nulla finibus, dapibus aliquam dui. Aenean faucibus, dolor quis sagittis tristique, libero turpis pulvinar lectus, a malesuada orci est a sapien. Ut rutrum odio tincidunt, consectetur dolor a, ullamcorper libero. Mauris sem tortor, aliquam vitae faucibus eget, gravida pulvinar est. Proin sagittis lacinia bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec malesuada nec elit ac euismod. Donec tincidunt turpis in enim laoreet finibus. Donec eget pellentesque sem. Nunc lectus nisi, egestas ut nulla finibus, dapibus aliquam dui. Aenean faucibus, dolor quis sagittis tristique, libero turpis pulvinar lectus, a malesuada orci est a sapien. Ut rutrum odio tincidunt, consectetur dolor a, ullamcorper libero. Mauris sem tortor, aliquam vitae faucibus eget, gravida pulvinar est. Proin sagittis lacinia bibendum.

Customer story – Werkgever

Teamontwikkeling bij Staffforkids

“Staffforkids is een in kinderopvang gespecialiseerd personeelsbemiddelings- en adviesbureau. Bij ons draait alles om de ondersteuning van kinderopvangorganisaties. Dat doen we op het gebied van personeel (werving & selectie, uitzenden, detachering, interim en zzp-bemiddeling) maar ook op andere gebieden zoals coaching, pedagogiek en HR. We maken een mooie groei door en inmiddels bestaat ons team uit een tiental mensen die zich met hart en ziel inzetten voor Staffforkids.” Aan het woord is Berry Vissers, directeur van Staffforkids. “Ik vind het belangrijk dat deze mensen goed met elkaar kunnen samenwerken. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij hun kwaliteiten, valkuilen en communicatiestijlen kennen en op hoofdlijnen ook die van hun collega’s. Want dan begrijp je beter waarom het soms stroef loopt tussen jou en een collega en heb je handvaten om daar iets aan te veranderen. Ellen heeft ons geholpen dat inzicht in onszelf, de ander en het team te krijgen.”

Berry Vissers

Ellen van den Wittenboer: “Toen Berry met deze vraag bij me kwam hebben we samen een plan van aanpak met 4 stappen opgesteld.”

1. Assessment
Stap 1 was een individueel assessment van alle medewerkers. Berry: “Hiermee heeft Ellen de gedrags- en communicatiestijlen en de karakter- en groepsrollen van iedereen in kaart gebracht.”

2. Terugkoppeling
Ellen: “Als tweede stap heb ik de individuele assessmentresultaten onder vier ogen met de desbetreffende medewerker besproken en toegelicht. In die gesprekken ging het niet alleen over de testresultaten, maar ook over wat je daar mee kunt. Wat herken je direct van jezelf? Wat zijn de voor- en nadelen van jouw communicatiestijl? Wat betekent die stijl voor de samenwerking met een collega die een heel andere stijl heeft? Waar schuurt dat? Wat kun jij daar aan doen? Wat kun je juist beter niet doen? Ik luister, stimuleer, geef tips en wijs mensen bijvoorbeeld op interessante boeken. We hebben ook gesproken over drijfveren en kwaliteiten en samen hebben we de eventuele disbalans bij mensen individueel of in het team in kaart gebracht.”

3. Rapportage op teamniveau
Berry: “Op basis van de individuele profielen heeft Ellen voor mij een rapportage op teamniveau gemaakt waarbij ze de opvallende zaken direct uitdiepte. Zo was er bij ons bijvoorbeeld sprake van een tegenstelling tussen mensen met een directe en mensen indirecte stijl. De indirecten vinden de directen al snel bot, terwijl de mensen met een directe stijl zich ergeren aan het voorzichtige, beschouwende van de indirecten die zich vaak niet durven uit te spreken. In die setting kunnen mensen eningzins allergisch op elkaar gaan reageren. Feedback geven en ontvangen wordt dan lastig.”

4. Groepstraining
Vervolgens zijn we op een personeelsdag onder leiding van Ellen gezamenlijk dieper ingegaan op een aantal aspecten die op teamniveau speelden. Om bij het voorbeeld van zo-even te blijven: Hoe komt het dat je allergisch reageert op iemand? Hoe ga je met elkaar om als er irritaties spelen? Welke waarde of wat raakt je dan precies? Hoe kun je dan toch op een effectieve manier feedback geven en in ontvangst nemen? Mede doordat de mensen bereid waren om informatie over zichzelf te delen, kwaliteiten van de ander te benoemen, elkaar complimenten te geven en ook te benoemen welke kwaliteit je de ander gunt, hebben we hier op een fijne manier echt stappen in gezet. Stappen die we hebben vastgelegd in individuele reminders die men op papier mee naar huis heeft genomen.”

Teamoptimalisatie
“Het traject heeft ons veel opgeleverd. Om te beginnen hebben de mensen allemaal inzicht in zichzelf gekregen en als ze aan zichzelf willen werken dan weten ze waar de verbetermogelijkheden liggen. Ten tweede functioneren we als team beter, omdat we daar gezamenlijk mee aan de slag zijn gegaan. En tenslotte heb ik als manager op een heel andere manier inzicht gekregen in de samenstelling en het samenwerkingspotentieel van het team. Ik weet welke kwaliteiten en stijlen we aan boord hebben en ook welk honk nog minder bezet is. Dat is natuurlijk heel waardevol bij toekomstige uitbreidingen van het team. Ik kan er in de werving en selectie rekening mee houden zodat ik het team dan juist op die aspecten versterk.”

Humentality © 2024 Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram